Bán căn hộ chung cu The Golden An Khánh

Bán căn hộ chung cu Gemek 2,

Dịch vụ làm Thẻ Apec,

Thủ tục làm thẻ Apec

Công chứng là gì?

             Hoạt động công chứng thuộc lĩnh vực bổ trợ tư pháp và được điều chỉnh bởi Luật Công chứngđược Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29.11.2006 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2007,. Khái niệm công chứng được quy định tại  Điều 2 Luật Công chứng: Công chứng là việc công chứng viên chứng nhận tính xác thực, tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch khác (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch) bằng văn bản mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng..

 Theo đó có hai yếu tố: Chủ thể có thẩm quyền công chứng là Công chứng viên; hành vi là chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của  hợp đồng, giao dịch.

         Bản chất của công chứng là dịch vụ công nhằm đảm bảo tính xác thực, tính hợp pháp của các hợp đồng, giao dịch do đó có vai trò góp phần đảm bảo pháp chế, ngăn ngừa, giảm thiểu các tranh chấp, góp phần gĩư gìn an ninh xã hội nói chung, an ninh kinh tế nói riêng./. HL.


Bài khác

Gửi ý kiến cho bài này
Tên :
Email :
Nội dung :
Mã xác nhận : jkjcy7


Chung cư An Khánh,

Chung cư The Golden An Khánh,

Chung cư Victory Thăng Long,

Chung cư Gemek 2,