Bn can h? chung cu The Golden An Khnh

Bn can h? chung cu Gemek 2,

Bn can h? chung cu Thang Long Victory,

Bn can h? chung cu Gemek Tower 1

Công chứng thừa kế
Công chứng Di chúc
Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Sự bày tỏ ý chí được thực hiện thông qua hình thức bằng văn bản (gọi là di chúc bằng văn bản), hoặc bằng lời nói miệng (gọi là di chúc miệng).
Dịch vụ công chứng thừa kế
Thừa kế là một lĩnh vực quan trọng trong pháp luật dân sự Việt Nam và cũng xuất hiện thường xuyên trong thực tiễn cuộc sống.
công chứng thừa kế
Khi người chết không để lại di chúc thì tài sản thừa kế của họ sẽ được xử lý như thế nào? Trường hợp người chết không để lại di chúc thì di sản thừa kế của người đó sẽ được chia theo pháp luật   Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG LÊ XUÂN


Địa chỉ: B13 Khu đấu giá Tân Triều, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 02439.335.333 - (DĐ) 0915.116.628
Email: congchunglexuan@gmail.com
Website:Congchunglexuan.com

BÀI VIẾT KHÁC

Chung cư An Khánh,

Chung cư The Golden An Khánh,

Chung cư Victory Thăng Long,

Chung cư Gemek 2,