Bn can h? chung cu The Golden An Khnh

Bn can h? chung cu Gemek 2,

Bn can h? chung cu Thang Long Victory,

Bn can h? chung cu Gemek Tower 1

Công chứng thế chấp
CÔNG CHỨNG THẾ CHẤP

DỊCH VỤ CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP

Thế chấp tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp).
Văn phòng Công chứng Lê Xuân là văn phòng công chứng cung cấp dịch vụ công chứng các giao dịch thế chấp một cách chuyên nghiệp, nhanh chóng, linh hoạt đúng quy định pháp luật.
Các lĩnh vực công chứng thế chấp mà Văn phòng công chứng Lê Xuân thường xuyên công chứng như:
- Công chứng hợp đồng thế chấp ôtô;
- Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất;
– Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất;
– Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;
– Công chứng hợp đồng thế chấp tài sản khác …
Văn phòng công chứng Lê Xuân còn cung cấp các dịch vụ công chứng tại nhà, công chứng ngoài trụ sở, công chứng ngoài giờ, …để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của quý khách
 

 

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG LÊ XUÂN


Địa chỉ: B13 Khu đấu giá Tân Triều, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 02439.335.333 - (DĐ) 0915.116.628
Email: congchunglexuan@gmail.com
Website:Congchunglexuan.com

BÀI VIẾT KHÁC

Chung cư An Khánh,

Chung cư The Golden An Khánh,

Chung cư Victory Thăng Long,

Chung cư Gemek 2,