Bn can h? chung cu The Golden An Khnh

Bn can h? chung cu Gemek 2,

Bn can h? chung cu Thang Long Victory,

Bn can h? chung cu Gemek Tower 1

Pháp luật
Quyết định thành lập công đoàn cơ sở

Ngày 12 tháng 06 năm 2018, liên đoàn lao động huyện Thanh Trì – thành phố Hà Nội quyết định kết nạp thành viên và thành lập công đoàn cơ sở Văn phòng công chứng Lê Xuân. Cụ thể, kết nạp 10 cán bộ, công nhân, lao động đang làm việc tại Văn phòng công chứng Lê Xuân vào tổ chức công đoàn Việt Nam và thành lập công đoàn Văn phòng công chứng Lê Xuân trực thuộc LĐLĐ huyện Thanh Trì.

 

 

       Văn phòng công chứng Lê Xuân, thành phố Hà Nội là tổ chức hành nghề công chứng hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội được thành lập theo quyết định của UBND thành phố Hà Nội, chúng tôi là tổ chức công chứng chuyên nghiệp cung cấp các dịch vụ công chứng, chứng thực.

       Việc thành lập Công đoàn cơ sở Văn phòng công chứng nhằm xây dựng tốt mối quan hệ lao động hài hòa giữa tập thể người lao động với những người quản lý, lãnh đạo, điều hành tại văn phòng trong suốt quá trình công tác, làm viêc và làm tốt nghĩa vụ với nhà nước góp phần tích cực để phát triển kinh tế xã hội.

 


 

       Đại hội thành lập Công đoàn Cơ sở diễn ra thành công tốt đẹp, đây là niềm vinh dự, tự hào cho Toàn thể người lao động Văn phòng công chứng Lê Xuân. Để Công đoàn cơ sở hoạt động có hiệu quả trong thời gian tới. Ban chấp hành công đoàn cơ sở vận động người lao động, đoàn viên công đoàn thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong từng cương vị công tác, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của đơn vị. Từng bước thực hiện tốt các chức năng của tổ chức công đoàn đó là làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, giúp cho cán bộ, đoàn viên công đoàn nhận thức đầy đủ về chính sách pháp luật, về tổ chức Công đoàn.

 

 

BÀI VIẾT KHÁC
Chung cư An Khánh,

Chung cư The Golden An Khánh,

Chung cư Victory Thăng Long,

Chung cư Gemek 2,