Bán căn hộ chung cu The Golden An Khánh

Bán căn hộ chung cu Gemek 2,

Dịch vụ làm Thẻ Apec,

Thủ tục làm thẻ Apec

Hiệu lực và giá trị của văn bản công chứng.

        Các Điều 4, 6 LCC nêu rõ hợp đồng, giao dịch bằng văn bản đã được công chứng theo quy định của luật này gọi là văn bản công chứng. Văn bản công chứng bao gồm các nội dung: hợp đồng, giao dịch và lời chứng của công chứng viên.

        Việc xác lập Văn bản công chứng được tiến hành theo trình tự thủ tục chặt chẽ theo Luật Công chứng, nó là loại tài liệu đọc được, đủ 3 thuộc tính: khách quan ( xác thực), hợp pháp và liên quan

        Văn bản công chứng có hiệu lực kể từ ngày được công chứng viên ký và có đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng. Văn bản công chứng có hiệu lực thi hành đối với các bên liên quan và cũng được hiểu là với các cơ quan có thẩm quyền khác (ví dụ: thuế, Tài nguyên môi trường, Văn phòng đăng ký nhà đất,...); trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ của mình thì bên kia có quyền yêu cầu Toà án giải quyết theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp có thoả thuận khác. Văn bản công chứng có giá trị chứng cứ; những tình tiết, sự kiện trong văn bản công chứng không phải chứng minh, trừ trường hợp bị Toà án tuyên bố là vô hiệu./. HL.


Bài khác

Gửi ý kiến cho bài này
Tên :
Email :
Nội dung :
Mã xác nhận : y8m9ut


Chung cư An Khánh,

Chung cư The Golden An Khánh,

Chung cư Victory Thăng Long,

Chung cư Gemek 2,