Bn can h? chung cu The Golden An Khnh

Bn can h? chung cu Gemek 2,

Bn can h? chung cu Thang Long Victory,

Bn can h? chung cu Gemek Tower 1

XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN
Xác nhận tình trạng hôn nhân có ý nghĩa quan trọng không chỉ trong việc kết hôn hay ly hôn mà còn có ý nghĩa rất lớn trong một số trường hợp giao dịch dân sự
QUY ĐỊNH VỀ THỪA KẾ THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015
Thừa kế là việc chuyển dịch tài sản của người đã chết cho người còn sống, tài sản để lại được gọi là di sản.
MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CƠ BẢN VỀ ĐẶT CỌC
Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng.
1 SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VỀ ỦY QUYỀN
Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định
Ý NGHĨA SỐ MÃ VẠCH TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN
Trong thời gian gần đây, xuất hiện ngày càng nhiều sổ đỏ giả. Vì vậy, mỗi người cần tự trang bị kiến thức nhận biết sổ đỏ giả để bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình trước khi kí hợp đồng đặt cọc, chuyển nhượng,…
Ý NGHĨA SỐ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
Năm 2016, Việt Nam bắt đầu thay chứng minh nhân dân (CMND) bằng thẻ căn cước công dân.Văn phòng công chứng Lê Xuân xin giới thiệu ý nghĩa của các con số trong căn cước công dân.
Diện tích tách thửa tối thiểu thành phố Hà Nội
Để phục vụ cho mục đích tra cứu liên quan đến vấn đề tách thửa, sau đây, Văn phòng công chứng Lê Xuân tổng hợp quy định về diện tích tách thửa tối thiểu của thành phố Hà Nội hiện hành.
Công chứng là gì?
 Hoạt động công chứng thuộc lĩnh vực bổ trợ tư pháp và được điều chỉnh bởi Luật Công chứng...
CÔNG CHỨNG khác CHỨNG THỰC.
 CÔNG CHỨNG và CHỨNG THỰC là hai loại việc khác nhau, trước khi có Luật Công chứng thì Phòng công chứng và UBND cấp xã cùng có thẩm quyền giải quyết. Từ ngày 01/7/2007 (Luật Công chứng có hiệu lực) đã có sự phân định khác biệt.


Chung cư An Khánh,

Chung cư The Golden An Khánh,

Chung cư Victory Thăng Long,

Chung cư Gemek 2,