Chứng thực, sao y bản chính tại Hà Đông
Dịch vụ sao y,  chứng thực giấy tờ tại Quận Hà Đông được văn phòng công chứng Lê Xuân thực hiện nhanh chóng góp phần tiết kiệm thời gian cho quý khách hàng.
Chứng thực, sao y bản chính
Theo quy định Khoản 1 điều 3 Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứngthực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký quy định: “Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định tại Nghị định này có giá trị pháp lý sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch .


máy lọc nước RO Comath,

máy lọc nước nóng lạnh Comath,

máy lọc nước RO,

Thủ tục làm thẻ APEC,

Cấp lại thẻ apec do đổi hộ chiếu,

Cấp mới thẻ APEC,

Dịch vụ thẻ APEC,