Bn can h? chung cu The Golden An Khnh

Bn can h? chung cu Gemek 2,

Bn can h? chung cu Thang Long Victory,

Bn can h? chung cu Gemek Tower 1

Chứng thực, sao y bản chính tại Hà Đông
Dịch vụ sao y,  chứng thực giấy tờ tại Quận Hà Đông được văn phòng công chứng Lê Xuân thực hiện nhanh chóng góp phần tiết kiệm thời gian cho quý khách hàng.
Chứng thực, sao y bản chính
Theo quy định Khoản 1 điều 3 Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứngthực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký quy định: “Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định tại Nghị định này có giá trị pháp lý sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch .


Chung cư An Khánh,

Chung cư The Golden An Khánh,

Chung cư Victory Thăng Long,

Chung cư Gemek 2,