Bán căn hộ chung cu The Golden An Khánh

Bán căn hộ chung cu Gemek 2,

Dịch vụ làm Thẻ Apec,

Thủ tục làm thẻ Apec

Thỏa thuận tài sản vợ chồng
tài sản chung, riêng vợ chồng

 

Tài sản giữa vợ và chồng bao gồm  tài sản chung và tài sản riêng của vợ, chồng;

Giữa vợ và chồng không có tài sản riêng của vợ, chồng mà tất cả tài sản do vợ, chồng có được trước khi kết hôn hoặc trong thời kỳ hôn nhân đều thuộc tài sản chung;
Giữa vợ và chồng không có tài sản chung mà tất cả tài sản do vợ, chồng có được trước khi kết hôn và trong thời kỳ hôn nhân đều thuộc sở hữu riêng của người có được tài sản đó;     
Xác định theo thỏa thuận khác của vợ chồng.

Từ thời điểm việc chia tài sản chung của vợ chồng có hiệu lực, nếu tài sản có được từ việc khai thác tài sản riêng của vợ, chồng mà không xác định được đó là thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh, kinh doanh của vợ, chồng hay là hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng đó thì thuộc sở hữu chung của vợ chồng

Thu nhập khác trong thời kỳ hôn nhân được hiểu như sau: 

 

- Tiền thưởng, tiền trúng xổ số, tiền trợ cấp (Trừ trợ cấp, ưu đãi mà vợ, chồng được nhận theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng, quyền tài sản khác gắn liền với nhân thân của vợ, chồng

 

 

Tài sản mà vợ, chồng được xác lập quyền sở hữu theo quy định của BLDS đối với vật vô chủ, vật bị chôn giấu, bị chìm đắm, vật bị đánh rơi, bỏ quên, gia súc, gia cầm bị thất lạc, vật nuôi dưới nước

 

 

- Thu nhập hợp pháp khác

 

 

Ngoài ra, Văn phòng công chứng Lê Xuân có các dịch vụ công chứng ngoài trụ sở, công chứng ngoài giờ và các dịch vụ hỗ trợ khách hàng làm các thủ tục hành chính sau công chứng: dịch vụ đăng kí sang tên quyền sử dụng đất để phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Các mức phí, thù lao công chứng theo quy định của pháp luật và được niêm yết công khai tại trụ sở văn phòng.

Chúng tôi cam kết mức phí, thù lao công chứng đúng theo quy định của pháp luật!

 

 

BÀI VIẾT KHÁC
Chung cư An Khánh,

Chung cư The Golden An Khánh,

Chung cư Victory Thăng Long,

Chung cư Gemek 2,