Bán căn hộ chung cu The Golden An Khánh

Bán căn hộ chung cu Gemek 2,

Dịch vụ làm Thẻ Apec,

Thủ tục làm thẻ Apec

Thỏa thuận tài sản vợ chồng
tài sản chung vợ chồng
 

Tài sản riêng của vợ, chồng theo quy định pháp luật được hiểu như sau:     - Tiền thưởng, tiền trúng xổ số, tiền trợ cấp (Trừ trợ cấp, ưu đãi mà vợ, chồng được nhận theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với  cách mạng, quyền tài sản khác gắn liền với nhân thân của vợ, chồng. - Tài sản mà vợ, chồng được xác lập quyền sở hữu theo quy định của BLDS đối với vật vô chủ, vật bị chôn giấu, bị chìm đắm, vật bị đánh rơi, bỏ quên, gia súc, gia cầm bị thất lạc, vật nuôi dưới nước. - Thu nhập hợp pháp khác Ngoài ra, đối với tài sản là đối tượng sở hữu trí tuệ hay những trợ câp ưu đãi thì sẽ phân chia theo các quy định khác có liên quan như: -  Quyền tài sản đối với đối tượng sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ; -  Tài sản mà vợ, chồng xác lập quyền sở hữu riêng theo bản án, quyết định của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác; -  Khoản trợ cấp, ưu đãi mà vợ, chồng được nhận theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng, quyền tài sản khác gắn liền với nhân thân của vợ, chồng.

 


Việc phân chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân sẽ có những hệ quả về mặt pháp lý như sau: 

 

Việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân không làm chấm dứt chế độ

tài sản của vợ chồng theo luật định;      

 

 

-  Từ thời điểm việc chia tài sản chung của vợ chồng có hiệu lực, nếu tài sản có được từ

việc khai thác tài sản riêng của vợ, chồng mà không xác định được đó là thu nhập do lao động,

 

 

hoạt động sản xuất kinh doanh, kinh doanh của vợ, chồng hay là hoa lợi, lợi tức phát sinh

từ tài sản riêng đó thì thuộc sở hữu chung của vợ chồng.

 

 

 

Chúng tôi cam kết mức phí, thù lao công chứng đúng theo quy định của pháp luật!

 

BÀI VIẾT KHÁC
Chung cư An Khánh,

Chung cư The Golden An Khánh,

Chung cư Victory Thăng Long,

Chung cư Gemek 2,