Bán căn hộ chung cu The Golden An Khánh

Bán căn hộ chung cu Gemek 2,

Dịch vụ làm Thẻ Apec,

Thủ tục làm thẻ Apec

Thỏa thuận tài sản vợ chồng
Dịch vụ công chứng thỏa thuận tài sản vợ chồng

       Tài sản vợ chồng có thể tồn tại dưới các dạng: tài sản chung vợ chồng, tài sản riêng vợ chồng và đồng thời vợ chồng có thể thỏa thuận về tài sản chung/riêng dưới hình thức văn bản công chứng. Vì thế, việc công chứng thỏa thuận tài sản vợ chồng hay công chứng phân chia tài sản vợ chồng cần được thực hiện tại văn phòng công chứng.

       Văn phòng công chứng Lê Xuân có chức năng công chứng các giao dịch dân sự, trong đó có các giao dịch liên quan đến tài sản vợ chồng như sau:
       - Công chứng Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung vợ chồng.
       - Công chứng Văn bản hợp nhất tài sản riêng vào tài sản chung vợ chồng.
       - Công chứng Văn bản cam kết tài sản riêng vợ chồng.
       Văn phòng công chứng Lê Xuân sẽ tư vấn pháp luật miễn phí các quy định pháp luật liên quan đến tài sản vợ chồng và thực hiện công chứng văn bản thỏa thuận về tài sản vợ chồng theo yêu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng, chính xác và thuận tiện.
       Ngoài ra, Văn phòng công chứng Lê Xuân có các dịch vụ công chứng ngoài trụ sở, công chứng ngoài giờ và các dịch vụ hỗ trợ khách hàng làm các thủ tục hành chính sau công chứng: dịch vụ đăng kí sang tên quyền sử dụng đất để phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Các mức phí, thù lao công chứng theo quy định của pháp luật và được niêm yết công khai tại trụ sở văn phòng.
 

BÀI VIẾT KHÁC
Chung cư An Khánh,

Chung cư The Golden An Khánh,

Chung cư Victory Thăng Long,

Chung cư Gemek 2,