Bán căn hộ chung cu The Golden An Khánh

Bán căn hộ chung cu Gemek 2,

Dịch vụ làm Thẻ Apec,

Thủ tục làm thẻ Apec

THÔNG TIN LIÊN QUAN
Ý NGHĨA SỐ MÃ VẠCH TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN

Ý NGHĨA MÃ VẠCH TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Trong thời gian gần đây, xuất hiện ngày càng nhiều sổ đỏ giả. Vì vậy, mỗi người cần tự trang bị kiến thức nhận biết sổ đỏ giả để bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình trước khi kí hợp đồng đặt cọc, chuyển nhượng,… Một trong những căn cứ có thể dùng để kiểm tra tính hợp lệ của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là Mã vạch của giấy chứng nhận, chúng ta có thể kiểm tra các thông tin năm cấp, nơi cấp, địa chỉ thửa đất dựa trên mã vạch và các thông tin này phải trùng khớp với thông tin được in tại trang 2 của Giấy chứng nhận.

Theo Điều 15, thông tư 23/2014/TT-BTNMT:

“1. Mã vạch được in tại cuối trang 4 khi cấp Giấy chứng nhận.

2. Mã vạch được dùng để quản lý, tra cứu thông tin về Giấy chứng nhận và hồ sơ cấp Giấy chứng nhận; nội dung mã vạch thể hiện dãy số nguyên dương, có cấu trúc dưới dạng MV = MX.MN.ST, trong đó:

a) MX là mã đơn vị hành chính cấp xã nơi có thửa đất, được thể hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam; trường hợp cấp Giấy chứng nhận cho khu đất nằm trên nhiều đơn vị hành chính cấp xã thì ghi theo mã của xã có phần diện tích lớn nhất.

Trường hợp cấp Giấy chứng nhận thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì ghi thêm mã của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định vào trước mã của xã, phường, thị trấn nơi có đất;

b) MN là mã của năm cấp Giấy chứng nhận, gồm hai chữ số sau cùng của năm ký cấp Giấy chứng nhận;

c) ST là số thứ tự lưu trữ của hồ sơ thủ tục đăng ký đất đai tương ứng với Giấy chứng nhận được cấp lần đầu theo quy định về hồ sơ địa chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trường hợp một hồ sơ đăng ký mà ghi vào một Giấy chứng nhận không hết, phải ghi vào nhiều Giấy chứng nhận để cấp theo quy định tại Điểm c Khoản 9 Điều 6 và Khoản 8 Điều 7 của Thông tư này thì các Giấy chứng nhận này được ghi chung một số thứ tự lưu trữ của hồ sơ thủ tục đăng ký đất đai đó.”

Như vậy: Dãy số mã vạch có thể có 15 hoặc 13 chữ số. Trường hợp giấy chứng nhận thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì dãy số có 15 chữ số, các trường hợp còn lại dãy số sẽ có 13 số.

 

 

Ví dụ: Giấy chứng nhận có dãy số mã vạch là 010064318000706, chúng ta có thể biết được:

- Số thứ tự lưu trữ của hồ sơ thủ tục đăng ký đất đai tương ứng với Giấy chứng nhận được cấp lần đầu theo quy định về hồ sơ địa chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường là 000706.

- Mã năm cấp Giấy chứng nhận là 18 tương ứng với năm 2018.

- Mã đơn vị hành chính cấp xã nơi có thửa đất là 00643 tương ứng với đất tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

- Mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là 01 tương ứng với Giấy chứng nhận thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

Lưu ý: Mã đơn vị hành chính có thể tra tại trang: www.gso.gov.vn/dmhc2015/Default.aspx


 

 

BÀI VIẾT KHÁC
Chung cư An Khánh,

Chung cư The Golden An Khánh,

Chung cư Victory Thăng Long,

Chung cư Gemek 2,