Bn can h? chung cu The Golden An Khnh

Bn can h? chung cu Gemek 2,

Bn can h? chung cu Thang Long Victory,

Bn can h? chung cu Gemek Tower 1

Thời gian làm việc văn phòng công chứng Lê Xuân
- Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết) - Buổi sáng: Từ 08 giờ đến 12 giờ - Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút. 1. Đề cao trách nhiệm cá nhân, tuân thủ pháp luật, kỷ luật lao động, giải quyết công việc nhanh chóng, chính xác, đúng pháp luật. 2. Tuân thủ nguyên tắc hành nghề công chứng, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy chế tổ chức và hoạt động của văn phòng.  


Chung cư An Khánh,

Chung cư The Golden An Khánh,

Chung cư Victory Thăng Long,

Chung cư Gemek 2,