Thời gian làm việc văn phòng công chứng Lê Xuân
- Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết) - Buổi sáng: Từ 08 giờ đến 12 giờ - Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút. 1. Đề cao trách nhiệm cá nhân, tuân thủ pháp luật, kỷ luật lao động, giải quyết công việc nhanh chóng, chính xác, đúng pháp luật. 2. Tuân thủ nguyên tắc hành nghề công chứng, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy chế tổ chức và hoạt động của văn phòng.  


máy lọc nước RO Comath,

máy lọc nước nóng lạnh Comath,

máy lọc nước RO,

Thủ tục làm thẻ APEC,

Cấp lại thẻ apec do đổi hộ chiếu,

Cấp mới thẻ APEC,

Dịch vụ thẻ APEC,