Mẫu tờ khai Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
 Việc xác nhận tình trạng hôn nhân cần có tờ khai theo mẫu này


máy lọc nước RO Comath,

máy lọc nước nóng lạnh Comath,

máy lọc nước RO,

Thủ tục làm thẻ APEC,

Cấp lại thẻ apec do đổi hộ chiếu,

Cấp mới thẻ APEC,

Dịch vụ thẻ APEC,