Biểu phí công chứng
Quy định về mức phí công chứng tại Văn phòng công chứng Lê Xuân được niêm yết công khai tại trụ sở Văn phòng. Văn phòng công chứng Lê Xuân áp dụng mức tính phí công chứng đối với các Hợp đồng, giao dịch như sau ....


máy lọc nước RO Comath,

máy lọc nước nóng lạnh Comath,

máy lọc nước RO,

Thủ tục làm thẻ APEC,

Cấp lại thẻ apec do đổi hộ chiếu,

Cấp mới thẻ APEC,

Dịch vụ thẻ APEC,