Bán căn hộ chung cu The Golden An Khánh

Bán căn hộ chung cu Gemek 2,

Dịch vụ làm Thẻ Apec,

Thủ tục làm thẻ Apec

Mức thù lao công chứng

Quy định về mức phí công chứng tại văn phòng công chứng Lê Xuânđược niêm yết công khai tại văn phòng. Văn phòng công chứng Lê Xuân áp dụng mức trần thù lao công chứng đối với các Hợp đồng, giao dịch như sau :

Mức thù lao công chứng.

Điều 57. Thù lao công chứng, chi phí khác
1. Người yêu cầu công chứng phải trả thù lao khi yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng thực hiện việc soạn thảo hợp đồng, giao dịch, đánh máy, sao chụp và các việc khác liên quan đến việc công chứng.
2. Trường hợp người yêu cầu công chứng đề nghị xác minh, giám định hoặc thực hiện công chứng ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng thì người yêu cầu công chứng phải trả chi phí để thực hiện việc đó.
3. Mức thù lao đối với từng loại việc quy định tại khoản 1 Điều này do tổ chức hành nghề công chứng xác định.
Mức chi phí quy định tại khoản 2 Điều này do người yêu cầu công chứng và tổ chức hành nghề công chứng thoả thuận.” (trích Luật Công chứng).
 

Văn phòng công chứng Xuân Mai thu thù lao các khoản sau :

         1. Soạn thảo Hợp đồng, văn bản giao dịch khác: 300.000đ/bản

         2. Việc xác minh, giám định theo đề nghị của người yêu cầu công chứng: theo thỏa thuận

       3.  Công chứng ngoài trụ sở:
Để tạo thuận lợi cho khách hàng, đặc biệt là khách hàng không có điều kiện đến trực tiếp Văn phòng để làm thủ tục công chứng, Văn phòng Công chứng Xuân mai cung cấp Dịch vụ công chứng ngoài trụ sở (tại nhà hoặc địa điểm khác) theo yêu cầu của khách hàng, kể cả khách hàng ở các tỉnh thành trên cả nước ngoài phạm vi thành phố Hà Nội. Để sử dụng Dịch vụ này, khách hàng chỉ cần gọi điện đến văn phòng, thông báo địa điểm và thời gian thực hiện công việc


Căn cứ :Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành mức trần thù lao công chứng, dịch thuật tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố Hà Nội:

1

Các hợp đồng chuyển dịch nhà, đất: mua bán, tặng cho, chia tách, chuyển đổi

1.000.000

2

Các hợp đồng: thế chấp, cầm cố, bảo lãnh, góp vốn

1.000.000

3

Các hợp đồng: thuê, mượn nhà, đất

1.000.000

4

Hợp đồng mua bán, tặng cho ô tô

1.000.000

5

Hợp đồng mua bán, tặng cho xe máy

1.000.000

6

Hợp đồng ủy quyền có định đoạt tài sản

1.000.000

7

Hợp đồng ủy quyền không có định đoạt tài sản

1.000.000

8

Các văn bản: sửa đổi, bổ sung phụ lục hợp đồng

1.000.000

9

Các văn bản: hủy, chấm dứt hợp đồng, giao dịch

1.000.000

10

Giấy cam đoan; Giấy ủy quyền

700.000

11

Các văn bản: phân chia tài sản; cam đoan, thỏa thuận về tài sản; văn bản chuyển nhượng hợp đồng

1.000.000

12

Kiểm tra, chỉnh sửa văn bản do người yêu cầu công chứng tự soạn thảo

1.000.000

13

Các văn bản công chứng khác

1.000.000

II

Thù lao son thảo văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản thừa kế

1.200.000

III

Thù lao soạn thảo các việc liên quan đến di chúc

 

1

Di chúc

1.000.000

2

Văn bản từ chối nhận di sản

700.000

(Ghi chú: Mức thu trên chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng)

 

 * Văn phòng công chứng Lê Xuân có chế độ miễn giảm thù lao công chứng đối với khách hàng thuộc đối tượng chính sách hoặc khách hàng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.


Bài khác

Gửi ý kiến cho bài này
Tên :
Email :
Nội dung :
Mã xác nhận : jadktp


Chung cư An Khánh,

Chung cư The Golden An Khánh,

Chung cư Victory Thăng Long,

Chung cư Gemek 2,