KHÁM PHÁ CÔNG CHỨNG
Quyền của người yêu cầu công chứng?

               

                              NGƯỜI YÊU CẦU CÔNG CHỨNG CÓ CÁC QUYỀN:

               Quyền của người  yêu cầu công chứng được quy định tại nhiều điều cụ thể khác nhau trong Luật Công chứng như: Quyền yêu cầu công chứng và được công chứng đúng thời hạn tại trụ sở tổ chức hành nghề công chứng hoặc địa điểm khác khi đủ các điều kiện tương ứng theo quy đinh Luật Công chứng; quyền soạn thảo sẵn văn bản hợp đồng, giao dịch; Quyền có người làm chứng; quyền được biết việc sửa lỗi kỹ thuật trong Văn bản công chứng do Công chứng viên thực hiện; Quyền được ký hoặc điểm chỉ trong văn bản hợp đồng, giao dịch; quyền được đọc, hoặc nghe đọc văn bản hợp đồng, giao dịch trước khi ký, quyền được nhận Văn bản công chứng, được cấp bản sao Văn bản công chứng..v.v. Nổi bật là quyền được giữ bí mật thông tin, quyền khởi kiện trước toà án để giải quyết tranh chấp; quyền yêu cầu Toà án tuyên bố hợp đồng, giao dịch vô hiệu; quyền Khiếu nại;...

Luật sư của một bên trong giao dịch yêu cầu cấp bản sao Văn bản công chứng được chấp nhận với điều kiện được người đó uỷ quyền bởi theo quy định tại Khoản b Điều 55 (Luật Công chứng) việc cấp bản sao Văn bản công chứng “ Theo yêu cầu của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch và người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng, giao dịch đã được công chứng.” HL.

BÀI VIẾT KHÁC
máy lọc nước RO Comath,

máy lọc nước nóng lạnh Comath,

máy lọc nước RO,

Thủ tục làm thẻ APEC,

Cấp lại thẻ apec do đổi hộ chiếu,

Cấp mới thẻ APEC,

Dịch vụ thẻ APEC,